Jak dobrać filtr?

Filtr celulozowy
Kapsuła filtracyjna
Filtr strzykawkowy
Filtr fałdowany
Współczynnik przepływu, retencja cząstek oraz grubość są jednymi z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy doborze odpowiedniego filtra do swojej aplikacji. Poniższe tabele ułatwią wybór potrzebnego produktu. Tabele stanowią zestawienie typowych właściwości różnych rodzajów filtrów papierowych i filtrów z włókna szklanego.
Filtry ilościowe papierowe bezpopiołowe
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Zawartość popiołu** Przepływ Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)*
40 210 95 0,007% średni 8
41 220 85 0,007% szybki 20
42 200 100 0,007% wolny 2,5
43 220 95 0,007% średni do szybkiego 16
44 180 80 0,007% wolny do średniego 3
589/1 190 80 0,01% szybki 12 do 25
589/2 180 85 0,01% średni do szybkiego 4 do 12
589/3 160 84 0,01% wolny < 2
Filtry ilościowe papierowe bezpopiołowe wzmocnione
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Zawartość popiołu** Przepływ Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)*
540 160 88 0,006% średni 8
541 155 82 0,006% szybki 22
542 150 93 0,006% wolny 2,7
Filtry ilościowe papierowe niskopopiołowe wzmocnione
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Zawartość popiołu** Przepływ Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)*
50 115 97 0,015% wolny 2,7
52 175 101 0,015% średni 7
54 185 92 0,015% bardzo szybki 22
** Zawartość popiołu oznaczana jest poprzez spopielenie filtra celulozowego w temperaturze 9000C w powietrzu.
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Standardowe filtry papierowe jakościowe
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* Filtry karbowane
1 180 88 średni 11
2 190 103 średni 8 2V
3 390 187 średni / filtr gruby 6
4 205 96 bardzo szybki 25
5 200 98 wolny 2,5 5V
591 350 161 średni do szybkiego / filtr gruby 12
595 150 68 średni do szybkiego / filtr cienki 7 595 1/2
597 180 85 średni do szybkiego 7 597 1/2
598 320 140 średni do szybkiego / filtr gruby 10 598 1/2
6 180 105 wolny do średniego 3
602h 160 84 wolny / filtr gęsty < 2 602 h 1/2
Filtry papierowe jakościowe wytrzymałe w stanie mokrym
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* Filtry karbowane
113 420 125 szybki /
filtr marszczony
30 113V
114 190 77 szybki / filtr gładki 25 114V
1573 170 88 szybki / filtr gładki 25 1573 1/2
1575 140 92 wolny < 2
588 205 80 szybki -
91 205 71 filtr marszczony 10
93 145 67 średni 10
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Filtry z włókna szklanego bez lepiszcza
Typ Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m˛)
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Współczynnik przepływu powietrza
GF/A 260 53 1,6 4,3 s/100 ml/in2
GF/B 675 143 1,0 12 s/100 ml/in2
GF/C 260 53 1,2 6,7 s/100 ml/in2
GF/D 675 121 2,7 2,2 s/100 ml/in2
GF/F 420 75 0,7 19 s/100 ml/in2
934-AH 435 64 1,5 3,7 s/100 ml/in2
EPM 2000 - 85 2 4,7 s/100 ml/in2
GMF 150 1 µm(wielo-warstwowy) 730 139 1,2 3,1 s/100 ml/in2
GMF 150 2 µm(wielo-warstwowy) 750 149 2,4 1,5 s/100 ml/in2
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Filtry z włókna szklanego z lepiszczem
Typ Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m˛)
Spoiwo Współczynnik przepływu powietrza
GF 6 350 80 nieorganiczne 40 s/100 ml/1,56 cm2
GF 8 350 80 nieorganiczne 12 s/100 ml/1,56 cm2
GF 9 350 70 nieorganiczne 27 s/100 ml/1,56 cm2
GF 92 350 70 nieorganiczne 27 s/100 ml/1,56 cm2
GF 10 350 70 organiczne 12 s/100 ml/1,56 cm2
Filtry z włókna kwarcowego
Typ Grubość
(µm)
Gramatura
(g/m˛)
Nominalna retencja
cząstek w cieczy
(µm)*
Współczynnik przepływu powietrza
QM-A 450 85 2,2 6,4 s/100 ml/in2
QM-B 900 170 - 12 s/100ml/in2
QM-C 475 85 - 19 s/100 mL/in2
QM-H (100%
czysty kwarc)
430 85 - -
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Papiery filtracyjne do zastosowań technicznych
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Przepływ /
własność filtra
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* Filtry karbowane
0858 170 75 średni do szybkiego/ filtr ziarnisty 12 0858 1/2
0860 170 75 średni do szybkiego/ filtr gładki 12 0860 1/2
0903 140 65 wolny do średniego/ filtr gładki 7
0905 270 75 bardzo szybki/
filtr marszczony
25 0905 1/2
1574 160 90 średni do szybkiego 12 1574 1/2
2294 1500 556 szybki/ wytrzymały na mokro, gruby 15
2589 a 430 200 średni do szybkiego/ wytrzymały na mokro 12
2589 c 750 400 wolny do średniego/ wytrzymały na mokro 8
2589 d 1000 500 wolny do średniego/ wytrzymały na mokro,  gruby 6
520 a 300 90 bardzo szybki/ bardzo wytrzymały na mokro, marszczony 18 520 a 1/2
520 bil 500 135 bardzo szybki/  wytrzymały na mokro, marszczony, gruby 19 520 bil 1/2
Shark Skin 170 44 wolny do średniego/ wytrzymały na mokro,  marszczony, cienki 12
Papiery filtracyjne do zastosowań specjalnych
Typ Grubość (µm) Gramatura
(g/m˛)
Przepływ /
własność filtra
Przykład zastosowania
3000 160 68 szybki / filtr gładki Przemysł cukrowniczy
3459 300 75 szybki/
filtr marszczony
Jednostki Venema
512 1/2 160 84 filtr niskofosforowy Analiza gleby
2555 1/2 170 75 średni do szybkiego Badania słodu i piwa
287 1/2 360 154 Papier z ziemią okrzemkową
0048 860 130 Przemysł spożywczy
72 800 195 Papier z węglem aktywnym
Współczynnik retencji cząstek przy wydajności 98%
Pełna funkcjonalność strony dostępna w wersji na komputery.

Dobór jednostek filtracyjnych
Rozpuszczalniki organiczne
Roztwory wodne
Hydrofilowe
Hydrofobowe
CN
CA
PES
GMF
NYL
PVDF
ANP
RC
H-PTFE
DpPP
PP
PTFE
Wysoka wydajność
Filtry stanowiące siłę roboczą laboratorium. Zapewniają najwyższą jakość i wydajność. Spełniają większość potrzeb analitycznych, od podstawowych do zaawansowanych.
Utrudniona filtracja
Filtry przeznaczone do próbek zawierających duży ładunek cząstek i próbek o wysokiej lepkości. Zawierają dwie lub więcej warstw filtrujących, co umożliwia wydajną filtrację bez blokowania filtra. Stanowią ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie.
Systemy zautomatyzowane
Wytrzymałe filtry strzykawkowe kompatybilne z większością systemów zautomatyzowanych oraz ze stacjami do testów uwalniania.
Określone zastosowania
Filtry dedykowane do: HPLC, IC i LC (certyfikowane), puryfikacji bioetanolu i białek, próbkowania środowiskowego przed analizami COD/DOC.
All-in-One
Jednostki zintegrowane zawierające pojemnik do poboru próbek, co pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć ilość odpadów i uprościć pracę.
Filtry ekonomiczne
Niezawodna jakość, oferta ekonomiczna do podstawowych zastosowań.
Faza ruchoma
Filtry typu in-line do odgazowywania roztworów stosowanych jako faza ruchoma w urządzeniach analitycznych.
Chcesz dowiedzieć się jak optymalnie poprowadzić proces filtracji zapoznaj się z naszym poradnikiem: Jak w pełni wykorzystać możliwości filtracji?

Tabela kompatybilności membran

Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT