Filtracja laboratoryjna

Jeden z najważniejszych etapów analitycznych w wielu aplikacjach stanowi filtracja. Jest ona krytycznym etapem w procesach puryfikacji i zatężanie próbek, sterylizacji cieczy, samplowaniu cząstek do analiz ilościowych i wielu innych. Własności zastosowanego filtra determinują powodzenie etapu filtracji.

Dobranie filtra o prawidłowych właściwościach warunkuje uzyskanie dokładnych wyników i osiągnięcie zamierzonych celów. Jednakże przy obfitości filtrów dostępnych na rynku, wybór odpowiedniego produktu może stanowić duże wyzwanie.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje ogólne na temat filtracji. Więcej danych ułatwiających wybór filtrów dostępne jest w dziale
Jak dobrać filtr? Wszystkie produkty Whatman™ umieściliśmy w eKatalogu, do którego przeniesiecie się klikając na dowolnej stronie w symbol wirującego filtra.

Z pomocą służa także Panstwu nasi specjaliści. Zapraszamy!
Filtracja laboratoryjna

Media filtracyjne

Oferujemy szeroki asortyment materiałów filtracyjnych Whatman™, takich jak papiery filtracyjne, filtry z włókna szklanego i filtry membranowe.

Filtry celulozowe

Filtry jakościowe i ilościowe Whatman™ wykorzystywane są do ogólnych zastosowań filtracyjnych. Wykazują retencję cząstek na poziomie do 2.5 µm. Oferujemy szeroki wachlarz papierów filtracyjnych w zależności od Państwa aplikacji laboratoryjnych.

Filtry z włókna szklanego

Mikrowłókna szkła borokrzemowego łączą wysokie współczynniki przepływu z dużą obciążalnością oraz retencją bardzo małych cząstek. Filtry z włókna szklanego muszą być stosowane wyłącznie w formie płaskich krążków, nie wolno ich składać. Filtry z włókna szklanego, pozbawione spoiwa, wytrzymują temperatury do 5000C, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w analizach grawimetrycznych z użyciem zapłonu. Włókna szklane charakteryzują się doskonałą zgodnością z rozpuszczalnikami organicznymi, silnymi kwasami (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) oraz zasadami. Mogą być używane jako prefiltry lub filtry końcowe; zatrzymują cząstki o wielkości do 0.7 µm.

Filtry membranowe

Filtry celulozowe i szklane to tzw. filtry głębokie, natomiast filtry membranowe klasyfikowane są jako filtry powierzchniowe. Ze względu na swoją budowę, zatrzymują cząstki prawie w całości na powierzchni membrany. Głównymi zaletami filtrów membranowych Whatman™ są precyzyjny rozmiar porów i ich idealne rozłożenie na membranie.
Filtry membranowe umożliwiają wydajną retencję submikronowych cząstek i mikroorganizmów.
Filtry membranowe umożliwiają wydajną retencję submikronowych cząstek i mikroorganizmów.
Filtry z włókna szklanego produkowane są w 100% ze szkła borokrzemowego.
Filtry z włókna szklanego produkowane są w 100% ze szkła borokrzemowego.
Filtry celulozowe Whatman™ umożliwiają retencję cząstek do wielkości 2,5 µm.
Filtry celulozowe Whatman™ umożliwiają retencję cząstek do wielkości 2,5 µm.
Filtr GMF 150 to filtr typu "dwa w jednym", co w efekcie daje szybki i efektywny filtr wielowarstwowy.
Filtr GMF 150 to filtr typu "dwa w jednym", co w efekcie daje szybki i efektywny filtr wielowarstwowy.

Format filtrów

Większość mediów filtracyjnych Whatman™ jest dostępnych w formacie filtra lub w obudowie z tworzywa sztucznego,
np. filtry strzykawkowe, filtry kapsułowe i mikropłytki filtracyjne.

Filtry gładkie: w formie krążków lub arkuszy. Krążki są najczęściej wykorzystywane w odpowiedniej aparaturze.
Filtry fałdowane (tylko dla filtrów celulozowych): Filtry w formie krążków, fałdowane, do stosowania w lejkach filtracyjnych.
Filtry składane na cztery: Filtry dostępne w płaskim, złożonym w kształcie ćwiartki koła - formacie - pasującym do stożkowych lejków filtracyjnych.
Filtry strzykawkowe: Małe jednostki filtracyjne w obudowie z tworzywa sztucznego, przeznaczone do filtracji małych objętości próbek przy użyciu strzykawek.
Jednostki filtracyjne / Fiolki filtracyjne: Jednostki filtracyjne w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczone do przygotowywania małych objętości próbek; nie wymagają używania strzykawek.
Filtry typu in-line: Jednostki filtracyjne w obudowie z tworzywa sztucznego, przeznaczone do podłączenia w przewodach rurowych. Jednostki dostępne dla filtracji cieczy i gazów.
Filtry kapsułowe: Jednostki filtracyjne do przesączania większych objętości cieczy i gazów.
Mikropłytki filtracyjne: Mikropłytki z medium filtracyjnym do równoczesnego filtrowania wielu próbek.
Format filtrów

Dobierz swój filtr

Dobór filtrów zależy od warunków i celów procedury analitycznej. Najważniejszymi właściwościami filtra, które są brane pod uwagę przy doborze filtrów są:

  • Wydajność retencji cząstek
  • Współczynnik przepływu cieczy lub gazu przez filtr
  • Obciążalność filtra

W zależności od rodzaju aplikacji brane są pod uwagę także inne ważne cechy filtrów, takie jak wytrzymałość w stanie wilgotnym, odporność chemiczna, czystość oraz zawartość popiołu.
Metody filtracji przy zastosowaniu filtrów płaskich:
Grawitacyjna Próżniowa Ciśnieniowa
Filtry papierowe celulozowe Odpowiednie Odpowiednie Ogólnie nie stosowane
Filtry z włókna szklanego Nieodpowiednie Odpowiednie Odpowiednie
Filtry membranowe Nieodpowiednie Odpowiednie Odpowiednie
Maksymalne objętości cieczy sączone na krążkach w zależności od średnicy:
Objętość (ml) 15 20 35 75 135 300
Średnica filtra (mm) 90 110 125 150 185 240

Słowniczek filtracyjny

Poniżej znajdziecie opisy podstawowych pojęć filtracyjnych z którymi możecie się spotkać na naszej stronie. Pokaż więcej...
Zawartość popiołu
Oznaczana poprzez spalenie filtra celulozowego w temperaturze 900°C w powietrzu. Niezbędny parametr w zastosowaniach grawimetrycznych a także w oznaczaniu czystości ogólnej.

Zgodność chemiczna
W celu doboru materiału filtra lub membrany w zależności od związków chemicznych używanych w aplikacji najłatwiej posłużyć się tabelą zgodności dostępną w naszym katalogu.

Hydrofilowość
Filtry hydrofilowe posiadają powinowactwo do wody i mogą być zwilżane praktycznie każdą cieczą. Najczęściej są używane dla roztworów wodnych i zgodnych chemicznie rozpuszczalników organicznych.

Hydrofobowość
Filtry hydrofobowe posiadają własność "odpychania" wody, dlatego też są najlepszym rozwiązaniem do filtracji rozpuszczalników organicznych, a także do odpowietrzania i filtracji gazów.

Ładunek filtra
Zdolność filtra do "załadowania" cząstek pomiędzy matrycę włókien przy zachowaniu akceptowalnej szybkości filtracji i użytecznej różnicy ciśnień. Generalnie, filtry z włókna szklanego posiadają większy ładunek w porównaniu do filtrów celulozowych. Natomiast filtry membranowe posiadają, wynikający z ich natury, najniższy ładunek.

Retencja cząstek (powietrze/gaz)
Wydajność filtracji powietrza wyrażana jest jako procentowa penetracja lub retencja cząstek gazu o konkretnym rozmiarze cząstek, najczęściej są to cząstki ftalanu dioktylu o rozmiarze ok. 0.3 µm (test DOP).

Retencja cząstek (ciecz)
W procesie filtracyjnym, wydajność filtra do retencji cząstek jest często wyrażana jako rozmiar cząstek (w µm) utrzymywany na ustalonym poziomie. Poziom ten najczęściej jest ustalany na 98% wydajności.

Rozmiar porów (membrany)
Rozmiar porów wyrażany jest najczęściej w mikrometrach (µm) i jest nominalny dla wszystkich typów membran poza membranami Track-Etch i Anopore, dla których to rozmiar porów jest absolutny.

Porowatość
Dla membran, zwykle wyraża się jako udział procentowy porów w całkowitej objętości filtra. Dla filtrów głębokich, porowatość często określa charakterystykę przepływu w jednostce czasu (porowatość Gurleya).

Prefiltr
Umieszczenie prefiltra przed filtrem membranowym znacząco zwiększa obciążalność filtra, dzięki czemu operowanie filtrem membranowym jest efektywniejsze i umożliwia przesączanie większej ilości próbki.

Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT