Monitoring powietrza

Wymóg czasowego lub stałego monitorowania emisji zanieczyszczeń prowadzi do rozwoju metod i technik analitycznych specyficznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wiele kwalifikowanych analiz powietrza może być wykonywana z użyciem standardowych materiałów laboratoryjnych, takich jak tradycyjne filtry papierowe. Jednakże niektóre analizy wymagają materiałów posiadających odpowiednie właściwości, np. filtry o niskiej zawartości metali.

Najpopularniejsze aplikacje monitoringu powietrza dotyczą:
• Badania jakości powietrza otaczającego środowiska i emisji zanieczyszczeń. Należą do nich metody monitoringu cząstek stałych pyłu PM 2.5 i PM10, oraz analizy chemiczne takie jak oznaczanie zawartości metali ciężkich.
• Pobierania próbek i badania azbestu
Monitoring powietrza

Analiza i pobieranie próbek azbestu

Przez lata azbest był stosowany jako materiał budowlany, a jego włókna można znaleźć w wielu miejscach. Z uwagi na fakt, że włókna azbestu mogą powodować powstawanie nowotworów, priorytetową sprawą jest monitorowanie ogólnej zawartości włókien azbestu w środowisku i to nie tylko w przypadku budynków podlegających renowacji lub wyburzaniu. Obszary o dużej gęstości zaludnienia są poddawane obowiązkowej ciągłej kontroli. Pokaż więcej...
Analiza azbestu wykonywana jest z wykorzystaniem technik mikroskopowych,  takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) i mikroskopia kontrastowo-fazowa (PCOM). W metodach tych próbki są pobierane i obserwowane przy użyciu filtrów membranowych z poliwęglanu lub z mieszanych estrów celulozy.

Badanie azbestu metodą Hot Block

Jedna z popularnych technik PCOM, znana jako metoda "hot block", wykorzystuje celulozowy filtr membranowy 0.8 μm do wychwytywania włókien z określonej objętości powietrza.

W dalszej kolejności, membranę z pobraną próbką poddaje się działaniu par acetonu, dzięki czemu staje się ona przeźroczysta. Chociaż wiele membran daje początkowo dobrą transparentność, tylko kilka utrzymuje czystość w dłuższym czasie bez powstawania krystalicznych artefaktów, które mogą stwarzać trudności w dalszych badaniach. Jest to bardzo ważny czynnik przy archiwizowaniu próbek. Specjalnie dla tej techniki Whatman™ przygotował membrany z mieszaniny estrów celulozy - MembraClear.
Włókna azbestu na membranie cyclopore
Włókna azbestu na membranie cyclopore.

Produkty do monitoringu powietrza

Jakie badanie wykonujesz?
Jakiego produktu powinieneś użyć?

Przewodnik doboru filtrów do monitoringu powietrza

Używane
produkty
PM2.5
PM10 i TSP
Monitoring
gazów kominowych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
Oznaczanie związków organicznych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
Oznaczanie związków organicznych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
i związków organicznych

Bieżący stan powietrza Polsce

Białystok:
Bydgoszcz:
Gdańsk:
Gorzów Wielkopolski:
Katowice:
Kielce:
Kraków:
Lublin:
Łódź:
Olsztyn:
Opole:
Poznań:
Rzeszów:
Szczecin:
Toruń:
Warszawa:
Wrocław:
Zielona Góra:
Zródło danych:  airly.org

Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT