Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Rozwijający się ludzie, kwitnąca planeta, prężny biznes - na dziś i dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój

Nasz plan działania

Cytiva posiada jasno sprecyzowany plan, jak oddziaływać na ludzi i na naszą planetę, a przy okazji w dalszym ciągu rozwijać się.

Plan zrównoważonego rozwoju Cytiva jest strategicznym działaniem, mającym na celu zapewnienie, że zasady, procesy i współpraca w całym łańcuchu wartości firmy odzwierciedlają zaangażowanie Cytivy i firm współpracujących w integrację systemu zrównoważonego.

Ludzie

Wywieranie pozytywnego wpływu na zdrowie i społeczeństwo oraz zwiększanie różnorodności ułatwia ludziom rozwój.

Planeta

Nasz wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu i niedoborom zasobów przyczynia się do rozwoju naszej planety.

Firma

Procesy, priorytety i relacje, które budujemy w naszym łańcuchu wartości, pomagają nam tworzyć prężnie działającą firmę.

Zarządzanie

Rozwijający się ludzie, kwitnąca planeta, prężny biznes. Dla Cytivy te trzy cele są ze sobą głęboko powiązane. Osiągnięcie ich jest ambicją i odpowiedzialnością firmy. Dlatego zobowiązujemy się do szanowania ludzi i troski o środowisko

Cytiva’s commitment to sustainability
United Nations Global Compact | Danaher Code of Conduct | Danaher Supplier Code of Conduct | Danaher Environmental, Health and Safety (EHS) | Privacy and Security
Zrównoważony rozwój

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) to ważny kamień milowy ONZ, który wyznacza kierunek działań mających na celu położenie kresu skrajnemu ubóstwu, walkę z nierównością i niesprawiedliwością oraz ochronę środowiska. Jest to 17-punktowy plan, który wytycza działania społeczeństw do 2030 roku. Cytiva ma szansę wpłynąć na realizację wielu z tych celów poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu swojej działalności, przyczynianie się do pozytywnych zmian w swoim łańcuchu wartości i zaangażowanie w życie społeczne.

SDG3 | SDG6 | SDG12 | SDG13 | SDG17

Napisz do nas

Jeśli masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym planie zrównoważonego rozwoju napisz do nas na adres:
biuro@s-und-s.pl. Powiedz nam więcej o swoich oczekiwaniach i o tym, jak możemy razem pracować.