Filtracja w produkcji bioetanolu

Analizy w produkcji bioetanolu

Filtracja w procesie fermentacji bioetanolu

Produkcja paliwa bioetanolowego opiera się na procesie fermentacji cukru, w którym to drożdże przekształcają cukier w etanol. Filtracja jest elementem kluczowym na każdym etapie tego procesu. Trzcina cukrowa (Brazylia), melasa i kukurydza (USA) są głównymi roślinami wykorzystywanymi do produkcji paliwa. Do produkcji bioetanolu wykorzystywane są także materiały skrobiowe, takie jak buraki cukrowe, pszenica, jęczmień i żyto. Kontrola jakości stosuje szereg technik monitorujących i optymalizujących produkcję oraz zapobiegających zanieczyszczeniu gotowego produktu.Bibuły filtracyjne Whatman™, filtry strzykawkowe i jednostki filtracyjne zapewniają wydajne rozwiązania przeznaczone do przygotowania i analizy próbek.
Aplikuj o próbki produktów

Rozwiązania Whatman™ do przygotowania próbek sfermentowanego zacieru przed analizą HPLC

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest stosowana na każdym etapie produkcji bioetanolu do monitorowania poziomu cukru, w celu zoptymalizowania środowiska fermentacyjnego. Skuteczna filtracja próbki zacieru przed analizą HPLC ma kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony drogiego sprzętu chromatograficznego, jak i dla zapewnienia dokładnych wyników badań.

Zapoznaj się z artykułem na stronie producenta.
Rzetelne wyniki badań
Filtracja do HPLC. Przygotowanie próbki.

Filtracja do przygotowywania próbek HPLC

Produkty Whatman™ to gwarancja wydajnej filtracji próbek do HPLC, oszczędności czasu, redukukcji zużywanych materiałów i pośrednich etapów filtracyjnych oraz otrzymania wiarygodnych wyników badań.
Katalog produktów do mikrobiologicznej kontroli jakości Pall

Produkty Pall Life Sciences do mikrobiologficznej kontroli jakości

Membrany Pall Life Sciences, lejki filtracyjne, podajniki, pompy, ławy filtracyjne zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi, ułatwieniu prac analitycznych i zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia.
Analiza jakościowa żywności i napojów

Analiza jakościowa żywności i napojów

Produkty filtracyjne Whatman™ zapewniają wydajną filtrację próbek w analizie żywności oraz napojów. Redukują liczbę zużywanych materiałów i pośrednich etapów filtracyjnych, zapewniając jednocześnie spójne i rzetelne wyniki badań analitycznych.
Filtry w produkcji bioetanolu

Filtry Whatman™ do przygotowania próbki

Produkty marki Whatman™ to szeroka oferta filtrów do przygotowywania próbek zacieru przed testami analitycznymi.

  • Filtry jakościowe Whatman™ grade 4 - używane do sprawdzania postępu rozkładu zacieru.
  • Filtry strzykawkowe MashPrep™ - przeznaczone do filtrowania próbek zacieru przed analizą HPLC i innymi technikami analitycznymi. Te zintegrowane filtry zmniejszają liczbę produktów potrzebnych do  przygotowania próbki, oszczędzając czas i pieniądze.
Dobierz filtr strzykawkowy
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT