Filtry wirówkowe

Probówki wirówkowe
Filtry wirówkowe

Filtry wirówkowe

Filtry wirówkowe Pall upraszczają wiele procedur przygotowania próbek kwasów nukleinowych i białek.

Filtry wirówkowe Pall to:


 • Szybsze procesowanie próbek - zatężanie i oczyszczanie próbek o objętości początkowej od < 50 μl do 60 ml.
 • Maksymalny odzysk próbki przy wysokich prędkościach przepływu i niskim poziomie wiązań niespecyficznych względem białek i kwasów nukleinowych.
 • Wszechstronność - dostępność różnych typów membran, w tym niskowiążące membrany Bio-Inert® (modyfikowany nylon), Supor® (polieterosulfon) i wwPTFE (hydrofilowy PTFE) a także membrana ultrafiltracyjna Omega™ (modyfikowany polieterosulfon) o różnych MWCO.
 • Zapobieganie stratom próbki - membrana działa jak uszczelka zapobiegając przeciekaniu roztworu i minimalizując straty próbki.
 • Łatwa identyfikacja wizualna - filtry są kodowane kolorami dla łatwej orientacji w szerokiej ofercie membran, od 1 kD do 0,45 μm.

Zastosowania filtrów wirówkowych

Filtry wirówkowe mogą zastępować tradycyjne techniki separacji, takie jak chromatografia kolumnowa, elektroforeza preparatywna, wytrącanie alkoholi lub soli, dializa i odwirowywanie, podczas prowadzenia:


 • Zatężanie białek lub kwasów nukleinowych
 • Odsalanie
 • Wymiana buforów
 • Odbiałczanie próbek biologicznych
 • Frakcjonowanie mieszanin białek
 • Oczyszczanie produktów PCR
 • Oczyszczanie znakowanych kwasów nukleinowych lub białek z nukleotydów
 • Zatężanie lub usuwanie wirusów
 • Klaryfikacja lizatów komórkowych i homogenatów tkankowych
 • Izolacja kwasów nukleinowych

Dobierz odpowiedni filtr wirówkowy dla swojej aplikacji:

Zastosowanie filtrów wirówkowych
Kapsuły filtracyjne AcroPak

Kapsuły filtracyjne AcroPak

Wysokowydajna filtracja podłoży, produkcja odczynników, oczyszczanie białek i hodowla komórek. Kompletne portfolio rozwiązań filtracyjnych marki Pall™ Life Sciences.
Produkty Whatman™ dla laboratoriów hodowli komórkowych

Produkty Whatman™ dla laboratoriów hodowli komórkowych

Portfolio badawcze Whatman™ oferuje narzędzia i technologie wykorzystywane przez środowiska akademickie, biotechnologiczne i firmy farmaceutyczne w celu przyśpieszenia badań, które zbliżają nas do nowych terapii i rewolucyjnych leków.
Filtracja tangencjalna

Filtracja tangencjalna

Kompletny system TFF typu plug-n-play - Minimate™ EVO TFF System marki Pall™. System zawiera kompletną aparaturę, wszystkie niezbędne akcesoria, rurki i złączki potrzebne dla przeprowadzenia procesu filtracji tangencjalnej w skali laboratoryjnej i szybkiego uruchomienia aplikacji.
Filtry wirówkowe Nanosep

Filtry Nanosep, Nanosep MF i Nanosep NAB

Filtry wirówkowe Nanosep umożliwiają łatwe i niezawodne procesowanie próbek o objętości od 50 do 500 μl.


Korzyści:

 • Zapewniają szybkie procesowanie próbek.
 • Odzysk na poziomie > 90%. Dostępne z membranami Omega, Bio-Inert i wwPTFE o niskim poziomie wiązań niespecyficznych względem białek.
 • Szeroki zakres MWCO, kodowanie kolorami.
 • Zbudowane z polipropylenu o niskiej wiązalności.
 • Ultradźwiękowe scalanie zapobiega nieszczelnościom.
 • Pasują do standardowych wirówek dla probówek poj. 1,5 ml.

Zastosowania:

 • Zatężanie, oczyszczanie i odsalanie oligonukleotydów, DNA i RNA.
 • Zarządzanie znakowaniem i reakcje PCR.
 • Izolowanie DNA z żelu agarozowego.
 • Separacja oligonukleotydów i RNA z żeli akrylamidowych.
 • Zatężanie produktów PCR niezależnie od rozmiarów za pomocą filtra 100K, w przypadku usuwania starterów.
 • Przygotowanie próbek białek do analiz (np. HPLC, LC/MS).

Zapoznaj się ze specyfikacją i szczegółową charakterystyką filtrów Nanosep:

Filtry wirówkowe Microsep

Filtry wirówkowe Microsep zapewniają dokładny i szybki odzysk mikrolitrowych objętości koncentratu z objętości początkowych do 5,0 ml.


Korzyści:

 • Wysoki odzysk. 50-krotne zatężenie i > 90% odzysku w zaledwie kilka minut.
 • Funkcja "deadstop" zapobiegająca odwirowaniu próbki do sucha.
 • Wszechstronna membrana Omega dostępna o różnych MWCO.
 • Łatwa identyfikacja dzięki kodowaniu kolorami i grawerowaniu laserowemu.

Zastosowania:

 • Zatężanie rozcieńczonych próbek białek do elektroforezy.
 • Wymiana buforów i odsalanie próbek.
 • Usuwanie białek i cząstek stałych z próbek leków, aminokwasów i przeciwciał przed analizą HPLC.
 • Izolacja związków o niskiej masie cząsteczkowej z bulionów fermentacyjnych do skriningu produktów naturalnych.
 • Odzysk biomolekuł z supernatantów znad hodowli komórkowych lub lizatów.
 • Oczyszczanie próbek z dużych cząstek.

Zapoznaj się ze specyfikacją i szczegółową charakterystyką filtrów Microsep:

Zastosowanie filtrów wirówkowych
Filtry wirówkowe Macrosep

Filtry wirówkowe Macrosep

Filtry wirówkowe Macrosep pozwalają na szybkie zatężanie do 20 ml próbki biologicznej bez straty cennego materiału.


Korzyści:

 • Szybkie zatężanie 20 ml próbki do 0,5 ml.
 • Zapewniają wysoki poziom odzysku, zwykle > 90%.
 • Membrana Omega o niskim poziomie wiązań niespecyficznych względem białek oraz propylenowa obudowa minimalizują straty materiału.
 • Funkcja "deadstop" zapobiegająca odwirowaniu próbki do sucha.
 • Wszechstronna membrana Omega dostępna o różnych MWCO.
 • Łatwa identyfikacja dzięki kodowaniu kolorami.

Zastosowania:

 • Zatężanie i odsalanie białek.
 • Wymiana buforów i odsalanie eluatów chromatograficznych oraz frakcji.
 • Odzysk białek i innych molekuł z supernatantów znad hodowli komórkowych.
 • Usuwanie cząstek stałych z roztworów wodnych.

Zapoznaj się ze specyfikacją i szczegółową charakterystyką filtrów Macrosep:

Filtry wirówkowe Jumbosep

Filtry wirówkowe Jumbosep umożliwiają wygodne i niezawodne zatężanie, oczyszczanie i diafiltrację próbek biologicznych o objętościach od 15 do 60 ml.


Korzyści:

 • Zatężanie próbek o objętości 60 ml do 5 ml w 30 minut.
 • Zapewniają wysoki poziom odzysku, zwykle > 90%.
 • Membrana Omega o niskim poziomie wiązań niespecyficznych względem białek oraz obudowa polisulfonowa minimalizują straty materiału.
 • Wszechstronna membrana Omega dostępna o różnych MWCO, kodowana kolorami dla łatwej identyfikacji.
 • Funkcja "deadstop" zapobiegająca odwirowaniu próbki do sucha.
 • Unikalny mechanizm uszczelniający zapobiegający wyciekaniu retentatu i zanieczyszczeniu filtratu.
 • Ekonomiczne. Zbiornik próbki i zbiornik filtratu mogą być sanityzowane i ponownie użyte.

Zastosowania:

Zastępuje dializę, strącanie chemiczne i liofilizację dla:

 • Zatężania i odsalania białek.
 • Wymiany buforów i odsalania eluatów chromatograficznych oraz frakcji.
 • Izolacji biomolekuł z supernatantów znad hodowli komórkowych
 • Zatężania i usuwania wirusów.
 • Przeprowadzania frakcjonowania rozcieńczonych mieszanin białek.
 • Usuwania pozostałości i cząstek z lizatów komórkowych.

Zapoznaj się ze specyfikacją i szczegółową charakterystyką filtrów Jumbosep:

Zastosowanie filtrów wirówkowych
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT