Produkty do immunodiagnostyki

Produkty do immunodiagnostyki
Papiery wzrostowe

Membrany do blottingu

Membrany nitrocelulozowe do blottingu - Whatman™ Protran - są produkowane w 100% z czystej nitrocelulozy, aby zapewnić najwyższą możliwą wiązalność. Są one kompatybilne z różnymi metodami detekcyjnymi: izotopowymi, chemiluminescencyjnymi, kolorymetrycznymi i fluorescencyjnymi.

Przy stosowaniu membran Protran nie jest wymagany etap wstępnego zwilżania metanolem, dzięki czemu są to membrany idealne dla białek. Przed transferem membrana jest zwilżana wodą, a następnie umieszczana w buforze transferowym. Żadne inne etapy obróbki wstępnej nie są konieczne.

Membrany poliwęglanowe Cyclopore

Membrany poliwęglanowe Whatman™ Cyclopore są membranami o ściśle zdefiniowanych porach z wyraźnymi krawędziami. Swojej strukturze zawdzięczają wysoką odtwarzalność w procesach mikrofiltracji.


Charakterystyka membran:

 • Niskie powinowactwo do barwników, poprawiające widoczność pod mikroskopem
 • Niska niespecyficzne wiązalność białek - minimalizująca straty próbek białkowych
 • Wąski rozkład wielkości mikroporów i wysoka gęstość porów wspomagające szybkie wychwytywanie substancji z powierzchni.
 • Znikoma absorpcja i adsorpcja filtratu, niehigroskopijność
 • Neutralność biologiczna

Membrany Whatman™ Cyclopore z membraną typu track-etched są odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań, od filtracji ogólnej do monitorowania powietrza i wody, analizy mikroorganizmów i wielu zastosowań medycznych oraz immunodiagnostycznych.

Membrany Cyclopore
Produkty Whatman™ dla laboratoriów hodowli komórkowych

Produkty Whatman™ dla laboratoriów hodowli komórkowych

Portfolio badawcze Whatman™ oferuje narzędzia i technologie wykorzystywane przez środowiska akademickie, biotechnologiczne i firmy farmaceutyczne w celu przyśpieszenia badań, które zbliżają nas do nowych terapii i rewolucyjnych leków.
Filtracja w testach uwalniania

Filtracja w testach uwalniania

Wprowadzenie do filtracji w testach uwalniania. Odpowiedź na pytanie - dlaczego jakość dobieranych materiałów zużywalnych jest tak istotna w pracach badawczych?
Przewodnik po mikropłytkach Whatman™

Przewodnik po mikropłytkach Whatman™

Mikropłytki do zbierania, analizy i przechowywania próbek. Dostępne w wersjach 24-, 96- i 384-dołkowych. Dostępne w różnych kształtach studzienek i wykonane z różnych tworzyw sztucznych.
Membrany Immunopore

Membrany Whatman™ Immunopore

Immunopore to membrana nitrocelulozowa pokryta tworzywem sztucznym. Specjalny polimer jest wbudowany w matrycę membrany, zapewniając błyskawiczne nawilżanie i niski sygnał tła. Eliminuje to zakłócenia w wiązalności białek, powszechnie występujące w przypadku środków powierzchniowo czynnych.


Charakterystyka membran:

 • Wysoka czułość. Linia przechwytywania charakteryzuje się dużym kontrastem ułatwiając odczyt wyników.
 • Długa trwałość. Brak znacznych zmian w wydajności w ciągu 18 miesięcy przechowywania w temperaturze pokojowej, co znacznie upraszcza operowanie membranami i przechowywanie próbek.
 • Wszechstronność produktu. Wiarygodne wyniki otrzymywane niezależnie od typu czynnika wychwytującego lub typu próbki. Możliwość wykorzystania w praktycznie wszystkich testach.

Membrany poliwęglanowe hydrofilowe i hydrofobowe Nuclepore

Hydrofilowe filtry membranowe Whatman™ Nuclepore track-etched posiadają ściśle zdefiniowane pory z wyraźnymi krawędziami w zakresie submikronowym, umożliwiając wychwyt ekstremalnie małych cząstek. Membrany te są dostępne w różnych rozmiarach i średnicach porów, a także w postaci arkuszy. Membrany Whatman Nuclepore nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do testów biologicznych, w biologii komórkowej i analizach środowiskowych.


Charakterystyka:

 • Dokładny rozmiar porów i wysoka gęstość
 • Opcjonalnie dostępne w wersjach hydrofilowych i hydrofobowych
 • Niska zawartość substancji ekstrahowalnych, minimalizująca ryzyko zanieczyszczenia próbki
 • Wysoka odporność chemiczna i dobra stabilność termiczna dla szerokiego zakresu typów próbek
 • Niska, stała zawartość popiołu i niska masa własna
 • Gładka, płaska powierzchnia membrany zapewniająca dobrą widoczność cząstek
Membrany Cyclopore
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych Sarstedt
Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych SARSTEDT