Membrany ME i ME select

Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 0.45 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 0.6 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 0.8 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 1.2 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 3 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, niesterylne - 0.2 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.2 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.6 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
0.8 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
1.2 µm


Membrany z mieszaniny estrów celulozy, sterylne -
3 µm